Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zgłoś szkołę

Weź udział w Konkursie – to proste! Wystarczy, że będziesz postępować według poniższych trzech kroków

Krok 1

Warunkiem koniecznym, aby zgłosić szkołę do udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Uwaga

4 czerwca zakończyliśmy rekrutację szkół. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.

Krok 2

W terminie do 2 dni od przesłania zgłoszenia należy odesłać w formie skanu wydrukowany, a następnie podpisany formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe wygenerowane podczas zgłoszenia dokumenty (Załącznik nr 1, 4) na adres mailowy: konkurs@udostepniacze-zgloszenie.pl

Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły, nauczyciela zgłaszającego się do prowadzenia lekcji, a także opiekuna zespołu projektowego.

Krok 3

Każda szkoła zakwalifikowana do udziału otrzyma unikalny link do drugiej części formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem którego należy podać dane dotyczące zespołu konkursowego i zgłosić pracę konkursową.

UWAGA! Po wypełnieniu formularza wygenerowane zostaną automatycznie dokumenty (a także sam formularz) niezbędne do podpisu (Załącznik nr 2, 5, 6) i przesłania skanem na adres e-mail: konkurs@udostepniacze-zgloszenie.pl.  

O przyjęciu szkoły do Konkursu decyduje kolejność zgłoszenia wraz z terminowym przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, a także spełnienie warunków określonych w Regulaminie.