Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prace konkursowe

Zgłoś pracę!

Przeczytaj poniższe wskazówki i wykonaj ze swoim zespołem zwycięską pracę konkursową!

Zespół

Podstawą każdej udanej pracy jest zespół. W tym przypadku tworzy go opiekun z maksymalnie 10 uczniami (z klas IV-VII).

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia.

Wytyczne

Działamy bez barier - praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką.  

Tym samym w Konkursie może być zgłoszona np. praca plastyczna, reportaż filmowy lub inny materiał video, czy reportaż zdjęciowy, itp.

Dając się ponieść wyobraźni i wybierając technikę trzeba pamiętać o tym, że po wykonaniu pracy należy ją w dowolny sposób zdigitalizować (zapisać cyfrowo), np. do formatu materiału video, zdjęć lub grafik.

Zdigitalizowane prace muszą spełniać poniższe kryteria:

  • Film o długości do 4 minut; w formacie: .avi lub .mp4 o wielkości maksymalnej do 128 MB; lub
  • Zdjęcia i pliki graficzne skompresowane w jeden plik (np. za pośrednictwem programu do kompresji, np.: IZArc, Zipware, PeaZip, itp.) o wielkości maksymalnej do 30 MB. 

Zgłoszenie

Spraw, aby Wasza praca bez problemu do nas dotarła. Każdy opiekun zespołu otrzymał indywidualny link, po kliknięciu w który otworzy się formularz zgłoszeniowy. Należy go uzupełnić o tytuł pracy, jej krótki opis oraz wskazać formę wykonanej pracy. Do formularza należy wgrać również przygotowaną pracę konkursową. Dlatego tak ważna jest jej digitalizacja.

UWAGA! Prace przesłane poza formularzem np. mailem lub pocztą tradycyjną nie będą podlegać ocenie.

Termin

Nie ma na co czekać, warto zacząć działać już dziś. Prace konkursowe muszą zostać zgłoszone w terminie do 27.09.2019 r.

Wyniki

Twoim zwycięstwem chętnie się pochwalimy. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie do 8.10.2019 r. Zwycięskie zespoły zostaną powiadomione drogą mailową.